Биология - Раункиер, Христен - Печатные труды

09 февраля 2011


Оглавление:
1. Раункиер, Христен
2. Печатные труды • Raunkiær Ch. Frøskallens Bygning og Udviklingshistorie hos Geraniaceerne. Botanisk Tidsskrift, 1887, 16, 152—167
 • Raunkiær Ch. Myxomycetes Daniae eller Danmarks Slimsvampe. Botanisk Tidsskrift, 1888-89, 17, 20-105
 • Raunkiær Ch. Notes on the vegetation of the North-Frisian Islands and a contribution to an eventual flora of these islands. Botanisk Tidsskrift, 1889, 17, 179—196
 • Raunkiær Ch. Vegetationsorganernes Morphologi og Biologi hos de danske Cyperaceer — Bestøvning og Frugtsætning hos de danske Cyperaceer. Botanisk Tidsskrift, 1893, 18, 19-23
 • Raunkiær Ch.) De danske Blomsterplanters Naturhistorie. l. Enkimbladede. Gyldendalske Boghandels Forlag, København, 1895
 • Raunkiær Ch. Om Papildannelsen hos Aira caespitosa. Botanisk Tidsskrift, 1901, 24, 223—238
 • Raunkiær Ch. Statistisk Undersøgelse over Forholdet mellem Han- og Hunrakler hos vore Alnus-arter. Botanisk Tidsskrift, 1902 24, 289—296
 • Raunkiær Ch. Anatomical Potamogeton-Studies and Potamogeton fluitans. Botanisk Tidsskrift, 1903, 25, 253—280.
 • Ostenfeldt C.H. & Raunkiær Ch. Kastreringsforsøg med Hieracium og andre Cichorieæ. Botanisk Tidsskrift, 1903, 25, 409—413
 • Raunkiær Ch. Comment les plantes géophytes à rhizomes apprécient la profondeur où se trouvent placés leurs rhizomes. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1904, 330—349.
 • Raunkiær Ch. Om biologiske Typer, med Hensyn til Planternes Tilpasninger til at overleve ugunstige Aarstider. Botanisk Tidsskrift, 1904, 26, XIV
 • Raunkiær Ch. Types biologiques pour la géographie botanique // Forhandlinger Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs, 1905. T. 5. P. 347—437
 • Raunkiær Ch. Om Talforholdene mellem Kønnene hos tvebo Planter og om Talforholdet mellem hanlige og hunlige individer i Afkommet af Hunplanter og tvekønnede Planter hos Gynodiøcister. Botanisk Tidsskrift, 1905, 26, 86-88
 • Raunkiær Ch. Edderkopper og blomsterbesøgende Insekter. Botanisk Tidsskrift, 1906, 27, 313—316
 • Raunkiær Ch. Sur la transmission par hérédité dans les espèces hétéromorphes. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1906, 31-39
 • Raunkiær Ch. Planterigets Livsformer og deres Betydning for Geografien. — Kobenhavn: Kristiania Lunos, 1907
 • Raunkiær Ch. Om Livsformen hos Tussilago farfarus. Et lille Bidrag til Følfodens Naturhistorie. Botanisk Tidsskrift, 1907, 28, 210
 • Raunkiær Ch. Livsformernes Statistik som Grundlag for biologisk Plantegeografi. Botanisk Tidsskrift, 1908, 29, 42-43
 • Raunkiær Ch. Fungi from the Danish West Indies collected 1905—1906. Botanisk Tidsskrift, 1908, 29, 1-3
 • Raunkiær Ch. Livsformen hos Planter paa ny Jord. // Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter — Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling. 7. Række. 1909. Bd 8, # 1. P. 1-70
 • Raunkiær Ch. Formationsundersøgelse og Formationsstatistik. Botanisk Tidsskrift, 1909 30, 20-132
 • Raunkiær Ch. Det arktiske og antarktiske Chamæfyteklima. In: Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming paa hans 70 Aars Fødselsdag den 3. Nov. 1911. Kjøbenhavn, 1911
 • Raunkiær Ch. Measuring-apparatus for statistical investigations of plant-formations. Botanisk Tidsskrift, 1912, 33, 45-48
 • Raunkiær Ch. Formationsstatistiske Undersøgelser paa Skagens Odde. Botanisk Tidsskrift, 1913, 33, 197—243
 • Raunkiær Ch. Sur la végétation des alluvions méditerranéennes françaises. Mindeskrift i Anledning af Hundredeaaret for Japetus Steenstrups Fødsel, København, 1914, pp. 1–33
 • Raunkiær Ch. Om Bladstørrelsens Anvendelse i den biologiske Plantegeografi. Botanisk Tidsskrift, 1916, 34, 1-13
 • Raunkiær Ch. Om Valensmetoden. Botanisk Tidsskrift, 1916, 34, 289—311
 • Raunkiær Ch. Om Løvspringstiden hos Afkommet af Bøge med forskellig Løvspringstid. Botanisk Tidsskrift, 1918, 36, 197—203
 • Raunkiær Ch. Recherches statistiques sur les formations végétales. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1918, 1, 1-80
 • Raunkiær Ch. Über das biologische Normalspektrum. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1918, 1, 1-17
 • Raunkiær Ch. Über die verhältnismässige Anzahl männlicher und weiblicher Individuen bei Rumex thyrsiflorus Fingerh. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1918, 1, 1-17
 • Børgesen F. & Raunkiær Ch. Mosses and Lichens collected in the former Danish West Indies. Dansk Botanisk Arkiv, 1918, 2
 • Raunkiær Ch. Über Homodromie und Antidromie insbesondere bei Gramineen. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1919, 1, 1-22
 • Raunkiær Ch. Egern, Mus, og Grankogler. En naturhistorisk Studie. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1920, 2, 1-90
 • Raunkiær Ch. Om Kryptogamernes Betydning for Karakteriseringen af Planteklimaterne. Botanisk Tidsskrift, 1920, 37, 151—158
 • Raunkiær Ch. Forskellige Vegetationstypers forskellige Indflydelse paa Jordbundens Surhedsgrad. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1922, 3, 1-74
 • Raunkiær Ch. Nitratindholdet hos Anemone nemorosa paa forskellige Standpladser. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1926, 5, 1-47
 • Raunkiær Ch. Om danske Agropyrum-Arter.. Botanisk Tidsskrift, 1926, 39, 329—347
 • Raunkiær Ch. Vegetationen paa Maglehøj og lidt om vore Kæmpehøjes Flora i det hele taget. Botanisk Tidsskrift, 1926, 39, 348—356
 • Raunkiær Ch. Dominansareal, Artstæthed og Formationsdominanter. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1928, 7, 1-47
 • Raunkiær Ch. Myxomycetes from the West Indian Islands St. Croix, St. Thomas and St. Jan. Dansk Botanisk Arkiv, 1928, 5, 1-9
 • Raunkiær Ch. Variation hos Tussilago farfarus L. Botanisk Tidsskrift, 1930, 41, 257—258
 • Raunkiær Ch. Om de danske Arter af Stellaria media-Gruppen. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1934, 1. hæfte, pp. 3–30
 • Raunkiær Ch. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography, being the collected papers of C. Raunkiaer / transl. from Danish. Introduction by A.G. Tansley. — Oxford: Clarendon Press, 1934
 • Raunkiær Ch. The vegetation of the sand dunes north of Sousse. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1935, 3. hæfte, pp. 244–248
 • Raunkiær Ch. The life-form spectrum of some Atlantic islands. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1936, 4. hæfte, pp. 249–328
 • Raunkiær Ch. Plant life forms / transl. from Danish by H. Gilbert-Carter. — Oxford: Clarendon Press, 1937
 • Raunkiær Ch. Artstal, Artstæthed og Prædominanter i danske Plantesamfund. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1937, 5. hæfte, pp. 357–382
 • Raunkiær Ch. Hudcellepapiller hos Carex arenaria. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1937, 5. hæfte, pp. 329–336
 • Raunkiær Ch. Life-form, genus area, and number of species. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1937, 5. hæfte, pp. 343–356
 • Raunkiær Ch. Plantago intermedia og Plantago major. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1937, 5. hæfte, pp. 337–342


Просмотров: 8166


<<< Пачоский, Иосиф Конрадович
Ревердатто, Виктор Владимирович >>>